petasi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petasi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petasi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petasi.

Từ điển Anh Việt

  • petasi

    * danh từ

    số nhiều

    xem petasus