pestis bovina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pestis bovina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pestis bovina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pestis bovina.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pestis bovina

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh dịch hạch bò