pertness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pertness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pertness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pertness.

Từ điển Anh Việt

  • pertness

    /'pə:tnis/

    * danh từ

    tính sỗ sàng, tính xấc xược, tính thô lỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet