perspicuously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perspicuously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perspicuously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perspicuously.

Từ điển Anh Việt

  • perspicuously

    * phó từ

    dễ hiểu, rõ ràng; minh bạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet