penobscot bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penobscot bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penobscot bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penobscot bay.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • penobscot bay

    an inlet of the Atlantic in eastern Maine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).