pendentive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pendentive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pendentive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pendentive.

Từ điển Anh Việt

 • pendentive

  * danh từ

  (kiến trúc) vòm tam giác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pendentive

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cánh vòm tam giác

  mái vòm vỏ mỏng

  vỏ mỏng cánh buồm

  vòm tam giác