pecos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pecos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pecos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pecos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pecos

    a tributary of the Rio Grande that flows southeastward from New Mexico through western Texas

    Synonyms: Pecos River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).