patronizingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patronizingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patronizingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patronizingly.

Từ điển Anh Việt

 • patronizingly

  * phó từ

  ra vẻ kẻ cả, kẻ bề trên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • patronizingly

  Similar:

  condescendingly: with condescension; in a patronizing manner

  he treats his secretary condescendingly

  Synonyms: patronisingly