patagonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patagonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patagonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patagonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • patagonia

    region in southern South America between the Andes and the South Atlantic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).