passionless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passionless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passionless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passionless.

Từ điển Anh Việt

 • passionless

  /'pæʃnlis/

  * tính từ

  không sôi nổi, không say sưa, không nồng nàn, không nồng nhiệt, không thiết tha

  không nổi giận, điềm tĩnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passionless

  not passionate

  passionless observation of human nature

  Antonyms: passionate

  Similar:

  emotionless: unmoved by feeling

  he kept his emotionless objectivity and faith in the cause he served

  this passionless girl was like an icicle in the sunshine"-Margaret Deland