passage width nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passage width nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passage width giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passage width.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passage width

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiều rộng lối đi