particularity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particularity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particularity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particularity.

Từ điển Anh Việt

 • particularity

  /pə,tikju'læriti/

  * danh từ

  tính cá biệt, tính riêng biệt

  đặc tính, đặc điểm, nét đặc thù

  tính kỹ lưỡng, tính cặn kẽ, tính câu nệ đến từng chi tiết

  tính khảnh, tính cảnh vẻ; sự khó chịu (trong cách ăn mặc...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • particularity

  the quality of being particular and pertaining to a specific case or instance

  the particularity of human situations

  Synonyms: specialness

  Antonyms: generality