particularist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particularist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particularist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particularist.

Từ điển Anh Việt

  • particularist

    xem particularism