parainfluenza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parainfluenza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parainfluenza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parainfluenza.

Từ điển Anh Việt

  • parainfluenza

    * danh từ

    virut gây bệnh khó thở của trẻ em