palingenesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palingenesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palingenesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palingenesis.

Từ điển Anh Việt

 • palingenesis

  /,pæli'dʤenisis/

  * danh từ

  sự sống lại; sự làm sống lại

  (sinh vật học) sự phát sinh diễn lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • palingenesis

  emergence during embryonic development of various characters or structures that appeared during the evolutionary history of the strain or species

  Synonyms: recapitulation

  Antonyms: cenogenesis