paleovolcanic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleovolcanic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleovolcanic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleovolcanic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleovolcanic

    * kỹ thuật

    núi lửa cổ