pagrus pagrus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pagrus pagrus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pagrus pagrus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pagrus pagrus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pagrus pagrus

    Similar:

    red porgy: food fish of the Mediterranean and Atlantic coasts of Europe and America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).