ormazd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ormazd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ormazd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ormazd.

Từ điển Anh Việt

  • ormazd

    * danh từ

    tên vị thần thiện tối cao của Ba tư giáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ormazd

    chief deity of Zoroastrianism; source of light and embodiment of good

    Synonyms: Ormuzd, Ahura Mazda