onymous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onymous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onymous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onymous.

Từ điển Anh Việt

 • onymous

  /'ɔniməs/

  * tính từ

  có tên, hữu danh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • onymous

  bearing a name

  articles in magazines are usually onymous

  Antonyms: anonymous