oenothera fruticosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oenothera fruticosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oenothera fruticosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oenothera fruticosa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oenothera fruticosa

    Similar:

    sundrops: a day-flowering biennial or perennial of the genus Oenothera

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).