octadecanoic acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

octadecanoic acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm octadecanoic acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của octadecanoic acid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • octadecanoic acid

    Similar:

    stearic acid: a waxy saturated fatty acid; occurs widely as a glyceride in animal and vegetable fats

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).