nonfictional prose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonfictional prose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonfictional prose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonfictional prose.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nonfictional prose

    Similar:

    nonfiction: prose writing that is not fictional

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).