night-robe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-robe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-robe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-robe.

Từ điển Anh Việt

  • night-robe

    /'naitdres/ (night-robe) /'naitroub/

    robe) /'naitroub/

    * danh từ

    áo ngủ (của đàn bà, trẻ con)

Từ điển Anh Anh - Wordnet