narwhal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

narwhal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm narwhal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của narwhal.

Từ điển Anh Việt

  • narwhal

    /'nɑ:wəl/

    * danh từ

    (động vật học) kỳ lân biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet