mylodon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mylodon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mylodon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mylodon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mylodon

    large (bear-sized) extinct edentate mammal of the Pleistocene in South America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).