myanmar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

myanmar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm myanmar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của myanmar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • myanmar

    a mountainous republic in southeastern Asia on the Bay of Bengal

    much opium is grown in Myanmar

    Synonyms: Union of Burma, Burma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).