musjid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

musjid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm musjid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của musjid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • musjid

    Similar:

    masjid: (Islam) a Muslim place of worship

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).