masjid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

masjid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm masjid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của masjid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • masjid

    (Islam) a Muslim place of worship

    Synonyms: musjid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).