muscari nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muscari nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muscari giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muscari.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • muscari

    sometimes placed in family Hyacinthaceae

    Synonyms: genus Muscari

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).