murex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murex.

Từ điển Anh Việt

  • murex

    /'mjuəreks/

    * danh từ, số nhiều murices /'mjuərisi:z/

    (động vật học) ốc gai