mungo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mungo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mungo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mungo.

Từ điển Anh Việt

  • mungo

    /'mʌɳgou/

    * danh từ

    len xấu, dạ xấu