mumps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mumps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mumps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mumps.

Từ điển Anh Việt

 • mumps

  /mʌmps/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  (y học) bệnh quai bị

  sự hờn dỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mumps

  an acute contagious viral disease characterized by fever and by swelling of the parotid glands

  Synonyms: epidemic parotitis