mummery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mummery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mummery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mummery.

Từ điển Anh Việt

 • mummery

  /'mʌməri/

  * danh từ

  kịch câm

  uốm pùi (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  lễ nghi lố lăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mummery

  meaningless ceremonies and flattery

  Synonyms: flummery