mujahid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mujahid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mujahid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mujahid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mujahid

    a Muslim engaged in what he considers to be a jihad

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).