mucuna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mucuna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mucuna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mucuna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mucuna

    any of several erect or climbing woody plants of the genus Mucuna; widespread in tropics of both hemispheres

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).