mucin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mucin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mucin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mucin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mucin

    a nitrogenous substance found in mucous secretions; a lubricant that protects body surfaces

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).