mower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mower.

Từ điển Anh Việt

 • mower

  /'mouə/

  * danh từ

  thợ cắt, thợ gặt

  máy cắt, máy gặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mower

  Similar:

  lawn mower: garden tool for mowing grass on lawns