motors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • motors

    * kinh tế

    chứng khoán công ty xe hơi