mosan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mosan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mosan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mosan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mosan

    a family of Amerindian languages spoken in Washington and British Columbia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).