monsoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monsoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monsoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monsoon.

Từ điển Anh Việt

 • monsoon

  /mɔn'su:n/

  * danh từ

  gió mùa

  mùa mưa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • monsoon

  * kỹ thuật

  gió mùa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • monsoon

  a seasonal wind in southern Asia; blows from the southwest (bringing rain) in summer and from the northeast in winter

  rainy season in southern Asia when the southwestern monsoon blows, bringing heavy rains

  any wind that changes direction with the seasons