moneses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moneses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moneses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moneses.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • moneses

    one species: one-flowered wintergreen; sometimes included in genus Pyrola

    Synonyms: genus Moneses

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).