momus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

momus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm momus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của momus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • momus

    god of blame and mockery

    Synonyms: Momos

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).