momos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

momos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm momos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của momos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • momos

    Similar:

    momus: god of blame and mockery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).