molech nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molech nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molech giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molech.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • molech

    Similar:

    moloch: god of the Canaanites and Phoenicians to whom parents sacrificed their children

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).