miscall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miscall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miscall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miscall.

Từ điển Anh Việt

 • miscall

  /mis'kɔ:l/

  * ngoại động từ

  gọi nhầm tên, gọi sai tên

  chửi rủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • miscall

  Similar:

  misname: assign in incorrect name to

  These misnamed philanthropists