mimus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mimus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mimus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mimus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mimus

    type genus of the family Mimidae: mockingbirds

    Synonyms: genus Mimus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).