milvus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milvus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milvus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milvus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • milvus

    a genus including the common European kits

    Synonyms: genus-Milvus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).