millrun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millrun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millrun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millrun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • millrun

    Similar:

    millrace: a channel for the water current that turns a millwheel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).