mikania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mikania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mikania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mikania.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mikania

    large genus of evergreen lianas of tropical America

    Synonyms: genus Mikania

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).