mensal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mensal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mensal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mensal.

Từ điển Anh Việt

 • mensal

  /'mensəl/

  * tính từ

  (thuộc) tháng; hằng tháng

  * tính từ

  (thuộc) bàn; để dùng ở bàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mensal

  the dining table